Home Právna doložka
Právna doložka

Právna doložka

Dopravu si zabezpečujeme sami k naším odberateľom (následným predajcom) po Slovensku zdarma. So súkromnými osobami je potrebná telefonická dohoda.

Minimálny odber pri objednávke cez náš e-shop je 6 fliaš. Balenie vína je v kartónových krabiciach po 6 alebo 12 kusov. Ponúkame aj darčekové obaly na vína z rôznych materiálov, ale v obmedzenom množstve. Pri záujme o väčšie množstvo konkrétneho obalu, je potrebné zadať objednávku vopred. Obaly sú papierové, drevené, lykové, prútené, drevené kombinované so sklom a iné.

Ďalej si môžete zakúpiť napr. knihy o víne, stojany na viac fliaš a pod. Vítajú to zákazníci, ktorí hľadajú vhodný darček a naraz si u nás kúpia fľašu aj obal.

Pred vianocami si firmy zvykli obdarúvať svojich klientov darčekom a často je to aj fľaša kvalitného vína.
U nás sa dá dohodnúť nielen jeho zabalenie a dovoz, ale aj na etikete či krabičke uviesť alebo nalepiť firemné logo klienta, alebo drobný odkaz pre obdarovaných.

V našej predajni je možné zaplatiť aj bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.

Na výber ponúkame širokú paletu možností a každý u nás nájde to najlepšie podľa svojich predstáv.

Pre spoločnosť VÍNO-MASARYK, s.r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený aj na ochranu ich osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. a novelou zákona č. 84/2014 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 10 ods 3 písm. b).

Zákazník vykonaním objednávky vyslovuje svoj súhlas, aby osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. spracovávala po dobu, ktorá je nevyhnutná k účelu ich spracovania. Tieto údaje zákazníka budú spoločnosťou V-M s.r.o. použité za účelom obchodu a služieb a pre účely plnenia zmluvy, ktorej subjektom je zákazník. Tento súhlas platí do doby jeho písomného odvolania. S údajmi bude nakladané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. Zákazník sa vykonaním registrácie zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života zákazníka alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o o okamžité odstránenie chybného stavu.

Ak nevyhovie spoločnosť V-M s.r.o. žiadosti zákazníka, zákazník má právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Postup podľa predchádzajúceho ustanovenia nevylučuje, aby sa zákazník obrátil so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov zákazníkovi iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nárokov podľa Občianskeho zákonníka.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti VÍNO-MASARYK s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti, najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť V-M s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť VÍNO-MASARYK s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť V-M s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona, ak to nie je inak výslovne uvedené u konkrétnych produktov a služieb. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti V-M s.r.o. nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti VÍNO-MASARYK s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

ODOBERAŤ NOVINKY

Top