Pečať bonity

Protokol o získaní pečate bonity 2015 a samotná pečať bonity.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potencionálne zdroje rizík na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie.
Bonitný model je nástrojom pre porovnávanie bonity podnikov v rámci celej SR a umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Hodnotenie Vašej spoločnosti naším Bonitným modelom prispeje k vašej prestíži medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu a čistejšiemu podnikateľskému prostrediu do ktorého patrí i vaša spoločnosť.

Ste starší ako 18 rokov ? Naše vína môžu piť len osoby staršie ako 18 rokov.